Terminarz

Terminarz nie obejmuję zajęć na ścieżkach edukacyjnych w leśnictwie Kruszyn.

Ścieżki edukacyjne w leśnictwie Kruszyn

Nadleśnictwo Żołędowo niewielkim nakładem finansowym, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Inżyniera Nadzoru Kazimierza Stosika oraz leśniczego Leśnictwa Kruszyn Zbigniewa Sikory, a także przy współpracy z lokalnymi władzami stworzyło dwie nowe ścieżki edukacyjne.

Leśna Skrzynia Skarbów

Dzięki zaangażowaniu kilku placówek dydaktycznych, NGO`sów oraz oczywiście samych leśników, udało nam się wypracować spójny i jednolity program edukacyjny.