Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo
52 360-53-70
52 360-53-80

Żołędowo, ul. Parkowa 4A

86-031 Osielsko

BGŻ SA Oddz. Bydgoszcz 30 2030 0045 1110 0000 0047 6320

Nadleśniczy
Krzysztof Sztajnborn
52 360-53-70
Główny Księgowy
Anna Kobierowska
52 360-53-74
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Tabaka
52 360-53-73
Inżynier Nadzoru
Kazimierz Stosik
52 360-53-84

Kadry, sekretariat

Alina Krzyżanowska
Kadry, sekretariat
Tel.: 52 360-53-70

Dział Gospodarki Leśnej

Hanna Rygielska
Stan posiadania
Tel.: 52 360-53-81
Agata Skoczek
Ppoż, BHP, ochrona przyrody
Tel.: 52 360-53-75
Mikołaj Zbonik
Pozyskanie i sprzedaż drewna, łowiectwo
Tel.: 52 360-53-93
Adam Markiewicz
Hodowla lasu, szkółkarstwo, administracja sieci komp.
Tel.: 52 360-53-79
Michał Wojcieszkiewicz
Zamówienia Publiczne, Portal Korporacyjny BIP, lasy nadzorowane
Tel.: 52 360-53-91

Straż Leśna

Tadeusz Kobierowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 52 360-53-85
Waldemar Grabowski
Strażnik Leśny
Tel.: 52 360-53-85

Administracja

Zbigniew Matuszewski
Sekretarz
Tel.: 52 360-53-77
Katarzyna Mikołajewska
Infrastuktura, gospodarka gruntami
Tel.: 52 360-53-86

Księgowość

Agnieszka Gruchała
Sprzedaż drewna
Tel.: 52 360-53-76
Elwira Łuczkowska-Kadow
Księgowania
Tel.: 52 360-53-83
Hanna Fierek
Kasa
Tel.: 52 360-53-82
Tomasz Zamojski
Księgowy
Tel.: 52 360-53-92