Aktualności

Kolejna edycja Leśnej Skrzyni Skarbów za nami. Jak co roku podsumowaliśmy naszą działalność edukacyjną w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Żołędowie.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

„Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na potrzeby inwestycji drogowej – Odcinek nr 6".

Zagrożenie pożarowe

Bezpośrednie sąsiedztwo tak dużego miasta jak Bydgoszcz wywiera decydujący wpływ na całokształt pracy Nadleśnictwa co sprawia, że leśnicy muszą szczególnie dbać o ich stan i borykać się z problemami nie spotykanymi w innych nadleśnictwach, bądź występującymi tam w sposób ograniczony