Aktualności

Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno opałowe sosnowe w obniżonej cenie.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje o zamówieniach publicznych oraz uregulowaniach wewnętrznych zostały w całości przeniesione do Biuletynu Informacji Publicznej.

Zagrożenie pożarowe

Bezpośrednie sąsiedztwo tak dużego miasta jak Bydgoszcz wywiera decydujący wpływ na całokształt pracy Nadleśnictwa co sprawia, że leśnicy muszą szczególnie dbać o ich stan i borykać się z problemami nie spotykanymi w innych nadleśnictwach, bądź występującymi tam w sposób ograniczony