lista Aktualności lista Aktualności

Wzrost zagrożenia pożarowego lasów

Rekordowo wysokie temperatury oraz długotrwałe susze wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego lasów w Polsce.

Na terenie Nadleśnictwa Żołędowo do tej pory najczęściej odnotowywaliśmy 2 (średni) stopień zagrożenia pożarowego, określany na podstawie następujących danych:

-wilgotności ściółki sosnowej,

-wilgotności względnej powietrza, 

-sumy opadów atmosferycznych,

-prędkości wiatru,

-temperatury powietrza. 

 

Wyodrębnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:

brak zagrożenia - stopień 0

zagrożenie małe - stopień 1

zagrożenie średnie - stopień 2

zagrożenie duże - stopień 3

Obecnie mamy najwyższy - 3 stopień zagrożenia pożarowego w okolicznych lasach. Wilgotność ściółki wynosi 10% - wystarczy iskra by spowodować pożar

 

Bezpieczne zasady korzystania z lasu i zachowania się w lesie:

1. Poruszaj się pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi

2. Nie wchodź na uprawy leśne do 4 m wysokości

3. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, w szczególności:

-rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, 

-korzystanie z otwartego ognia, 

-palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.