lista Aktualności lista Aktualności

Pożar - zagłada dla leśnej fauny i flory

Pożar lasu to niekontrolowany proces spalania w środowisku leśnym, który powoduje straty ekologiczne i materialne.

Na terenie Nadleśnictwa Żołędowo najczęściej powstają pożary pokrywy gleby. W rezultacie ich rozprzestrzeniania się, zniszczeniu ulega warstwa ściółki oraz runa leśnego, składająca się z grzybów, mchów, roślin zielnych oraz krzewinek. 

Jednak nie możemy też zapominać o tym, że dno lasu jest siedliskiem dla wielu gatunków fauny leśnej. Tu swoje miejsce do żerowania znajdzie niezwykle pożyteczna mrówka rudnica, żwawy biegacz skórzasty oraz pracowity elegant - żuk leśny. Z płazów spotkać możemy ropuchę szarą, a z gadów beznogą jaszczurkę padalca zwyczajnego. Owoce runa leśnego, warstwa ziół czy też opadłe żołędzie lub bukiew, stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków ssaków oraz ptaków. 

W obecnym czasie wystarczy mała iskierka, by bardzo szybko doszło do zniszczenia dużych obszarów lasu. Ogień nie działa wybiórczo, niszczy roślinność leśną i zabija zwierzęta - giną pożyteczne owady, ptaki oraz ssaki. Odbudowa ekosystemu leśnego strawionego przez ogień trwa długie lata.

Dbając o ochronę lasów, musimy mieć na uwadze, że większość pożarów powstaje na skutek działalności człowieka.