lista Aktualności lista Aktualności

Sprawdź aktualne zagrożenie pożarowe w lasach

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu (w sezonie zagrożenia pożarowego lasu, tj. od 1 IV do 30 IX) dla 60 stref prognostycznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom lub ochrony przyrody, nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa w przypadku:

-wystąpienia zniszczenia lub znacznego uszkodzenia drzewostanów lub degradacji runa leśnego, 

-wystąpienia dużego zagrożenia pożarowego,

-wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

 

Przy dużym zagrożeniu pożarowym, nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu, jeżeli przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o 9:00 jest niższa od 10%. 

Możesz sprawdzić mapę aktualnego zagrożenia pożarowego w lasach na stronie dostępnej pod linkiem: 

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/