lista Aktualności lista Aktualności

Kornik ostrozębny - informacja

Ostatnie suche i gorące lata spowodowały osłabienie drzewostanów sosnowych, co stworzyło dobre warunki do rozwoju kornika ostrozębnego na naszym terenie.

W związku z potencalnym zagrożeniem występowania szkodnika - kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) Nadleśnictwo Żołędowo informuje, że w przypadku konieczności zwalczania masowego pojawu, może zastosować stosowne zapisy z :

- Ustawy o lasach, z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405),

- Instrukcji Ochrony Lasu z 2012 roku,

- Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasów z 2012 roku. 

Kornik ostrozębny 

Niewielki chrząszcz długości ok. 3,5 mm, żeruje pod korą sosen w obrębie korony drzewa i cienkiej kory na pniach. Zamieranie zaatakowanego drzewa następuje w ciągu 3-4 miesięcy od momentu zasiedlenia przez korniki. 

Objawy zasiedlenia 

Początkowym objawem zaatakowania drzewa jest niewielka zmiana koloru igliwia, które stopniowo blednie i szarzeje. Ta zmiana jest jednak trudna do zauważenia. W dalszej fazie pojawiają się pojedyncze gałęzie z rudym igliwiem, następnie rudzieje wierzchołkowa część korony, aż w końcu ruda staje się cała korona. Szaro-niebieska barwa bielastej części drewna, jest charakterystyczną cechą zabitych drzew, ponieważ kornik ostrozębny przenosi zarodniki grzybów powodujących tzw. siniznę drewna. 

Zwalczanie

Najskuteczniejszą metodą jest systematyczne usuwanie z drzewostanów zaatakowanych drzew (wycięcie i wywóz z lasu), oraz spalanie wierzchołków i gałęzi pozostających w lesie ( z zachowaniem zasad bezpieczeństwa p.poż.). 

 

W przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów związanych ze zwalczaniem kornika ostrozębnego, informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Nadleśnictwa Żołędowo.